Dynamisk konfliktmægling

D

Hvis du befinder dig i en konflikt med en eller flere personer, kan du i det følgende finde inspiration og håb om at de problemer som du står over for, kan løses – hvor håbløse de end virker lige nu.

Konfliktmægling/mediation er en mere og mere udbredt, effektiv og billig måde at finde løsninger på mellemmenneskelige konflikter.

Det kan være mellem medarbejdere i en virksomheder, i parforhold, i skolevæsenet, familiestridigheder (så som arvestrid), naboer eller i andre situationer.

Hvad er mediation? Hvordan foregår det i praksis?

Mediation er en konflikthåndteringsproces som ledes af en eller to neutrale og til sagen kvalificerede personer/mediatorer, som ikke selv har del i den aktuelle konflikt.

Vi på Dynamisk Mediation arbejder ofte sammen, og vores arbejde som mæglere er at støtte dig og din modpart i din aktuelle konflikt, så I kan finde en løsning som er tilfredsstillende for jer begge.

Vi anvender velafprøvede metoder som er egnede til at føre jer igennem og overvinde de kommunikationsudfordringer som har hindret jer i at komme frem til en aftale eller overenskomst som er til gavn for jer begge.

Vores opgave er ikke at løse konflikten for parterne. Vores erfaring siger at ressourcerne til at løse konflikten allerede findes hos parterne. Det er mediators opgave at støtte parterne til at få fat i disse ressourcer, så de får oplevelsen af eget ansvar for hele mediationsprocessen frem til løsningen af den.

Vi rådgiver ikke, men er hele tiden til rådighed og nærværende i processen som ejes af parterne. Dette er yderst vigtigt, idet undersøgelser har vist at aftaler som er blevet indgået med hjælp fra mediatorer i en dynamisk mæglingsproces, hvor begge parter oplever ansvar for resultatet, har en klar tendens til at:

  • Vare ved
  • Give fortsatte samarbejdsmuligheder
  • Give personlig vækst
  • Være økonomisk fordelagtige (en retssag kan være meget bekostelig!)
  • Give mere prestige

Læs mere: En konfliktsag er også en følelsessag

Læs mere: Mediation er ikke terapi

Send en mail og få en uforpligtende samtale

Eller ring: 2927 5352