Presentation

P

Jag är svensk och har bott 24 år i Köpenhamn. Har en 4-årig psykoterapeutiskutbildning från Gråbrødreinstituttet som är en av  Dansk psykoterpeutförening godkänd utbildning i Danmark.

Jag har tagit en 2-årig överbyggnadskurs i psykodynamisk interventionsformer. Är medlem i Dansk Psykoteraputforening mpf. Har arbetat med klienter sedan 2005. Och sysslat med psykoanlys olika former i mer än 20 år. Tillsammans med en partner (min dåvarande hustru) har vi skrivit artiklar som publicerats i den psykoanalytiska tidskriften DIVAN. 

Mitt intresse för fortsatt utbildning och förkovran inom området är konstant. Jag får handledning av erfarna kollegor i Danmark och i Sverige i samband med mitt klientarbete. Det ger en ökad trygghet för dig som klient. En förutsättning för arbetet som terapeut är att hen själv har gått i terapi. Själv har jag en egen psykoanalytisk erfarenhet på 5 år. Man brukar säga att en terapeut inte kan följa klienten längre i terapin än han själv har varit.

Jag har en humanistisk utbildning i filosofi och litteraturvetenskap från Lunds och Köpenhamns Universitet. Jag har två söner och är bosatt i Köpenhamn.