Dynamisk psykoterapi

D

Vår känslo- och handlingsmönster skapas i samspel med vår närmaste omgivning från det vi är helt små. I dynamisk psykoterapi arbetar vi för att förstå detta samspel och hur det påverkar dig här och nu och i interaktion mellan dig och din terapeut.

Det finns två tunga huvudtraditioner inom psykoterapi i Norden i dag: den kognitiva och den psykodynamiska. Den kognitiva terapin arbetar direkt med att ändra ditt beteende och dina reaktionsmönster. Den dynamiska och existentiella terapin arbetar däremot med att försöka förstå ditt sätt att vara och dina reaktionsmönster utifrån din livssituation och din livshistoria. Vi tror att det endast är genom en sådan förståelse som man på allvar kan förändra någonting.

Den dynamiska terapin bygger på psykoanalysen och har samtalet mellan klient och terapeut som sin grund. Min roll som terapeut är inte att ge goda råd, men att lyssna uppmärksamt till ditt tal, ditt kroppsspråk och det som utspelar sig i rummet, så att vi tillsammans kan börja förstå drivkrafterna i ditt psyke och i ditt liv som har varit med att skapa den situation du befinner dig i just nu.