Mægling/mediation er ikke terapi

M

En konfliktmæglingsproces er ikke terapi, og skal ikke være det.

Men mæglingen kan have et terapeutisk resultat.

Vi ser ofte at de involverede oplever deres konflikt med modparten som ubehagelig, noget de gerne vil komme ud af så snart som muligt.

Nogle mener at konflikten fylder så meget i deres liv at det kaster dem ind i en personlig krise. Når konflikten får en løsning som man selv har været delagtig i og herre over, så kan vi mediatorer opleve stor befrielse og lettelse hos parterne.

Når dette sker, kan man kalde resultatet terapeutisk. Man er nu en anden end den man var under konflikten.

Konfliktløsning kan betragtes som en positiv forandringsproces for alle involverede parter. 

Læs mere om dynamisk konfliktmægling, eller ring eller sms på tlf 2927 5352 for at få mere at vide om hvordan jeg som mediator kan hjælpe med konfliktløsning via dynamisk mægling