Psykoterapi for mænd

P

Den vanskelige kunst at erkende en krise – for en mand

Det kan være en vanskelig kunst for os mænd at søge hjælp, når vi befinder os i en personlig krise.

Vi søger næsten altid terapi på baggrund af en desperat situation, at der er sket noget her og nu. Vi ønsker umiddelbar afklaring og lindring.

Min erfaring som terapeut for mænd er, at mænd kan få denne afklaring, kan få en oplevelse af at sætte ord på noget, og at nogen kan høre, hvad det er, de vil fortælle om sig selv. Og nogle gange kan det være lettere at tale med en mand end med en kvinde, sådan er det bare. Og det viser sig ofte, at den krise, der opleves som ”nu og her”, har været under opsejling i længere tid.

En mand, der kommer i terapi, er løsningsorienteret.

Når han kontakter mig, så vil han noget konkret.

Mænd i terapi ønsker værktøj

Fra klienter, der søger behandling, både kvinder og mænd, hører jeg ofte, at de ønsker at få et værktøj, så de kan klare deres vanskelige situation bedre. Men at få det, man ønsker, er én ting, noget andet er, at få det, man har behov for!

Jeg forestiller mig, at den, der søger psykoterapi, resonerer nogenlunde sådan: ”Giv mig et værktøj, så klarer jeg resten selv!” Men at klare sig selv skal måske ikke altid være målet; en oplevelse af indre integritet og autenticitet, kan være et mål, som alle har.

Og hvad nu, hvis samtaleterapi og psykoterapi netop handler om at erkende for sig selv, at man har brug for nogen, og at denne nogen kan være en kvinde, kollegaer, venner, børn.

At indlede et terapiforløb handler om en afklaring af, hvor vanskeligt det er med alle de relationer, vi er midt i. Inde i os alle er der jo en stor længsel efter kontakt, forståelse, nærhed, intimitet – kærlighed…

En krise kan grunde i:

 • Problemer i ægteskabet
 • Utroskab
 • Separation
 • Forhold på arbejdspladsen
 • Børn

Men også:

 • Angst
 • Vrede
 • En følelse af utilstrækkelighed
 • Seksuelle problemer

Manderollen

Jeg har både kvinder og mænd i terapi, men i mit arbejde med mandlige klienter er jeg blevet opmærksom på, hvordan manderollen synes at stå i vejen for os mænd, når vi tager kontakt og beder om hjælp i en personlig krise.

Men manderollen står ikke bare i vejen, når vi søger en terapeut, også i forholdet til venner og kollegaer. Vi mænd tyr hellere til forskellige undvigende strategier, som viser for os selv og for andre, at vi kan klare vores krise, vores problemer – ”jeg klarer det.”

Kvinder og følelser

Forskningen viser, at det er meget lettere for en kvinde at søge hjælp og udtrykke følelser. Det har vi fået at høre utallige gange fra de kvinder, vi har været sammen med, men også fra samfundet i det hele taget, som i voksende grad fokuserer på, hvor svært det er for mænd på dette område. Og det er ganske tydeligt: der er en tone af bebrejdelse mod manden i det.

Og hvis følelser er kvindernes domæne, så må vi mænd hellere holde os væk. Hvem ved, hvad det kunne føre til? Svaghed! Og hvem vil fremstå som svag? *

Manden som en ensom ulv

Lidt overdrivet kan man sige, at manden nogen gange er som en ensom ulv, der, når han får personlige problemer og kriser, lukker sig inde i sig selv og forsvinder ind i sit eget mørke. Til fare for sig selv og for andre. Men hånden på hjertet: er det ikke et billede, de fleste mænd kan identificere sig med? At søge hjælp er for en mand et tegn på svaghed. Og svaghed er det samme som hjælpeløshed. Og hvad er værre for en mand end netop det. At bede om hjælp i en tilstand af hjælpeløshed? Umuligt! Skamfuldt! Så kan man lige så godt slutte det hele her,  og lægge løkken om halsen*… 

Hos mange mænd er den slags destruktive tanker og fantasier reelle.

Men mænd har en stor og måske ubevidst længsel efter at få lov til at være svage, sårbare, at tillade sig selv at længes efter omsorg. En sådan længsel er imidlertid ikke “tilladt”, og den er så fuld af skam.

Vrede

Der er nogle strategier, man som mand kan gribe til, for at slippe ud af følelsen af hjælpeløshed: det er vrede og aggression, eller fantasier om voldsomhed og ren udadrettet vrede.

Vrede kan give energi i øjeblikket, men den skræmmer omgivelserne og måske også manden selv. Ikke mindst er vredesudbrud upraktiske. Og det er ikke løsningsorienteret. (Læs mere om vrede – og behandling af vrede – her)

Men det er vanskeligt at bede om hjælp, både for mænd og for kvinder. Og så vanskeligt at være voksen og skulle bede om hjælp. Det er som om, det kun er børn, der mestrer dette. Som om selve det at være voksen gør det så problematisk.
Læs mere om hvordan dette skal forstås under “Om den svære kunst at bede om hjælp”

Den voksne del – ”jeg er en mand”

Det, som du oplever, som den voksne del af dig, ”Jeg er en mand”, er aktiveret, når du er sammen med andre mænd, på jobbet eller i andre sociale sammenhænge.

Men måske er det også i disse sammenhænge at en vis følelse af tomhed, ensomhed eller skam kan indfinde sig, at du har en vag følelse af, at der er noget mere, som du godt kunne tænke dig at tale om her.

Det synes at være lettere at holde fast ved billedet af den ensomme ulv i skoven, end at vise  vennerne/gruppen af mandlige relationer/, at der faktisk er noget vigtigt, som du gerne vil tale med dem om lige nu. Din krise, din kommen til kort, følelsen af utilstrækkelighed, oplevelsen af ikke at slå til.

Men vennerne eller kollegerne/ gruppen af mænd/ har så svært ved det her, så de gør alt for at holde deres frygt for svaghed på lang afstand. Og mænd føler skam og frygt over deres dybt hemmelige, dybt forbudte længsel efter at få lov til at vise deres følelser, deres sårbarhed, behovet for ømhed.

Samtidig med denne længsel optræder spørgsmål som:

 • Er jeg egentlig homo?
 • Er jeg for feminin?
 • Er min udrustning i orden? Duer den? 
 • Er jeg svag?

Men behovet for at være svag, behovet for ømhed – det har vi alle, kvinde som mand.

Læs også:

Aktivering af det løsningsorienterede i manden

Det er min erfaring med mænd i terapi, at hvis det lykkes for dig at komme over den indledende modstand og skam, som du måske føler over for det nederlag det er overhovedet at opsøge og gå til en psykolog eller psykoterapeut – så er der en løsning, en ny mulighed og en ny udvej til forandring.

En forandring som også vil have konsekvenser for alle dine nære relationer (hustru, kvinder, kollegaer og venner). Du vil kunne forholde dig til dem på en ny måde. Mere kraftfuldt, livfuldt og med et større register af forskellige følelser.

Disse forandringer og følelser kan være:

 • Et større register af følelser bliver tilgængeligt
 • Øget interesse for at sætte ord på følelserne
 • En oplevelse af at det nyvakte område i dig ikke kun er forbeholdt kvinder, men også mænd, som er interesserede i kvinder
 • At denne proces skaber forandringer i hverdagen – nu og her
 • At processen forandrer noget i mænds nære relationer – også arbejdsrelationer
 • At det bliver lettere at træffe velfunderede beslutninger
 • At blive bedre rustet til at imødegå kriser
 • En oplevelse af ny styrke, som også styrker din rolle som mand, og din oplevelse af dig selv som mand
 •  At få en større oplevelse af din seksualitet
 • At kunne give udtryk for oplevelsen af utilstrækkelighed, og forstå at dette er en styrke og ikke en svaghed.

Dette er et arbejde, som du udfører sammen med din mandlige terapeut, et arbejde som udføres med stor opmærksomhed på dine behov og på hvor du er – nu og her.

Jeg har haft mange mænd i terapi gennem årene, og vil også glæde mig til at hjælpe dig, hvis du beslutter dig for at bede om hjælp.

Du kan ringe eller skrive til mig for at høre mere om, hvad jeg kan gøre for dig, på tlf 2927 5352 eller sende en mail til mr@dynamisksamtale.dk