Om skuld men också om skam

O

En känsla av skuld kan man få när man vid en konkret handling upplever att man gjort något fel mot någon. Man ångrar eller man önskar det var ogjort och har en förhoppning om att kunna ställa det till rätta. Denna förhoppning finns inte vid skam.

Men den skuld jag vill uppmärksamma här är inte inför något konkret, för att man missade ett avtal och fick dåligt samvete. Skuld för att man glömde hämta sitt barn i tid på dagis. I vissa fall kan sådana incidenter också ge skam, men behöver inte göra det. Men någon form av skuld bör de ge, det är naturligt, en känsla av skuld kan dock vara mer eller mindre stark. Men den skuld vi ska tala om här har inte med skuldkänsla eller skam generellt att göra. Det kan man läsa om här intill i en blogg, vad min text vill uppmärksamma är skuldens nästan omärkliga och självständiga liv hos många människor. Jag tänker att det inte behöver vara så, och att en uppmärksamhet på denna skuld också är en väg ut ur den. Vad vi ska tala om här skulden som en del av att leva sitt liv. Och hur den står i vägen för att kunna leva sitt liv fullt ut.

Upplevelsen av att ha skuld är en besvärlig, närgående och påträngande känsla. Den tar fatt i dig helt och kommer att stå i vägen för dig i många av dina nuvarande relationer. Den gör möten besvärliga, ofta med dem du säger dig älska eller har en nära relation till: din partner, dina barn, dina föräldrar, vänner. Men din skuldkänsla, står också i vägen för att möta dig själv, så du mister dig själv, t ex på dit arbete. Den stress du kan uppleva i din vardag och i dit arbete kan ha med skuld att göra. Den skuldkänsla jag fokuserar på här har att göra med:

  • Dåligt samvete
  • Otillräcklighetskänslor
  • Missriktad/överdriven pliktkänsla.
  • Dålig självkänsla
  • Stress
  • Självförebråelser
  • Självanklagelser
  • Tillkortakommande i vissa situationer
  • Maktlöshet

Många som uppsöker en terapeut önskar också en egen förändring inom dessa områden.

Men skuldkänslan har också en självupptagen del och ett ofrivilligt självfokus, som många gånger hindrar dig från att göra det nödvändiga, den låser dig och gör dig opraktisk och förlamad. Du handlar visserligen, men utifrån skulden och den äter upp dig inifrån.

Det är skillnad att ha skuld på grund av upplevelsen av otillräcklighet på ditt arbete eller och att ha skuld inför en partner, som slår dig i kärlekens namn. Men båda har ett självfokus på vad det är som ska till för att uppfylla den andres behov. Och i båda situationerna finns det en tydlig bristande omsorg om dig själv. När vi förstår skulden inom dig på detta sätt, så förstår vi också hur självförglömmande, självutplånande och dominerande den är för dig.

Men det går att lära sig släppa den påverkan skulden (men också skammen) har inom dig och märka hur mycket den berör och påverkar dig och ditt liv, men också påverkar dem som verkligen behöver dig – men utan din skuld. Kanske kan denna nya uppmärksamhet på skuldkänslan inom dig visa dig vägen ut ur en relation eller ett nytt närmande för dig till en ny, en annan relation? Också till dig själv. Men du ska alltid ut ur något för att kunna vända tillbaka till något annat… Du skall ut ur skulden inom dig…

Att få uppleva hur mycket skuld upptar och fyller ditt liv kan vara en mycket befriande känsla. Men ofta är den en så naturlig del av din identitet, så att den nästa opererar omärkligt inom dig. Vad den får dig att undvika det är ju att ställa dig frågan:

Måste jag ha det så här, är det rimligt?

Den press och stress jag upplever från andra, måste det vara en nödvändig del av mitt liv?

Tillsammans med din terapeut kommer det att bli möjligt att närma sig hur skuld men också skam fyller och dominerar i ditt liv.