Om sexuella övergrepp

O

Vad är ettt sexuellt övergrepp?

Den kortaste definitionen av vad ett sexuellt övergrepp är att någon annan har trängt in och kränkt en annan persons (oavsett ålder) psykiska som fysiska gränser, gjort dem till del av sig och varit helt likgiltig över vem du är. Läs mer om övergrepp via dessa länkar.

I min text om sexuellt övergrepp så tänker jag fokusera på en aspekt som kanske inte alltid tas upp i de annars alldeles utmärkta texter om sexuellt övergrepp och incest som finns att tillgå på nätet. I dessa texter utgår man från att något verkligen har hänt. Tid, rum är inte att ta fel på.

Men vad som har hänt eller inte hänt kan ibland skymma sikten för det verkligt betydelsefulla. Det verkligt betydelsefulla är hur du påverkas här och nu i ditt liv. Hur ditt handlingsutrymme begränsas av denna ständiga undran: har det hänt eller har det inte. Minns jag rätt?

Hur allt detta som är hemmahörande i ditt inre påverkar ditt liv här och nu, dina relationer med andra människor. Också dina sexuella relationer.

Vad som är viktigt för dig att veta är att all psykoterapeutiskbehandling av sexuella övergrepp inte kommer att fokusera på hur den yttre verkligheten var en gång, men din tolkning och upplevelse av den och vilka konsekvenser det får för hur du har det idag.

Vi kan alltså tala om dessa upplevelser av sexuella övergrepp på åtminstone två sätt:  Som en verklig upplevelse, en verkliga händelser, som har ägt rum. Plats, rum och tid är inte att ta miste på, om det råder det inget tvivel för dig.

Men när vi talar om sexuella övergrepp kan vi också tala om tankar, fantasier, inre bilder, kanske fragment av ngt som är mycket plågsamt för dig och s.k. flashbacks kring att ha varit utsatt för sexuellt övergrepp. Samtidigt en osäkerhet kring vad du varit utsatt för och verkligen upplevt. Men det fyller och dominerar ditt liv. Hos många kan det stundtals vara mycket ångestfyllt.

Det som förenar dessa båda synsätt är att de:

  • upptar en stor del av ditt liv,
  • påverkar dina nära relationer: käresta, föräldrar, kolleger, vänner
  • svårt att tala om det
  • påverkar ditt sexuella liv
  • skuld och skamkänslor
  • ångestfyllt

Kan detta sätt att se på sexuella övergrepp verka som ett svek ännu en gång? Det behöver det inte göra.

Syftet med denna text är att fokusera på din inre verklighet och få dig att ta ansvar för den. Och så länge ett för starkt fokus ligger på hur den yttre verkligheten varit en gång, så kan denna syn förhindra dig på ett nästan listigt sätt från att ta tag i något som verkligen kunde förändra något och göra en skillnad för dig: din upplevelse av dig själv här och nu. Och vem du är i dina olika relationer.

Har du tankar på att gå i psykoterapibehandling oavsett vilken bakgrund du än har, hur du ser på det svåra du varit utsatt för, så är det just hur dit liv påverkas av det som händer inom dig som du får möjlighet att arbeta med tillsammans med din psykoterapeut. Det känns som om det är minerad mark det här för dig. Men ett psykoterapiförlopp är inte att klampa rätt in i det som upplevs som ett inre minfältet, utan att tillsammans med din psykoterapeut finna en trygg utsiktspunkt utifrån vilken du kan få lov att tala om hur det är att vara du med allt det som pågår inom dig.

I en dynamisk psykoterapi får du möjlighet att sätta ord på något som du kanske aldrig talat med någon om tidigare.