Psykoterapi hos en psykoterapeut (svensk)

P

Kämpar du med tillbakavändande existentiella problem? Ångest? Stress? Otillräcklighetskänslor. Oförlöst vrede? Problem i parförhållandet eller i andra förhållanden, t ex till föräldrar. Depression? Våldsamma känslosvängningar eller tomhetskänslor? Övergrepp eller våld. Bär du på en sorgeupplevelse som är svår att ta sig ur? Önskar du lära känna dig själv bättre för att kunna förändra mönster i ditt beteende och ditt känsloliv?

Med en kortare eller längre psykoterapeutisk förlopp är en sådan förändring möjlig.

Här på min hemsida kan du läsa om livskriser som kan ha att göra med

Söker du hjälp för första gången så kanske du kan hitta lite stöd i texten om: