Psykoterapi för män

P

” We have a problem”

Den svåra konsten att erkänna en kris – för en man

Det kan vara en svår konst för oss män att söka hjälp när vi befinner oss i en personlig kris.

Vi söker nästan alltid terapi utifrån en desperat situation, något har hänt just nu och här. Vi önskar omedelbar lättnad och lindring. Min erfarenhet som mansterapeut är att män kan få denna lättnad, kan få upplevelsen av att kunna formulera sig och att någon kan höra vad det är de vill berätta om sig själv. Och ibland kan det vara lättare att tala med en man än med en kvinna, så är det bara. Och det visar sig också ofta att den kris som upplevs som ”her og nu” har varit under uppsegling i längre tid.

 • En man i terapi är lösningsorienterad
 • När kan kontaktar mig, så vill han något konkret.

“Jag önskar verktyg”

Jag hör ofta från klienter, män som kvinnor, som söker behandling att de önskar att få ett verktyg, så att de kan klara sin svåra situation bättre. Men att få det man önskar är en sak och att få det man har behov av är något annat. Jag tänker mig att den som söker psykoterapi resonerar så här: ”Ge mig ett verktyg, så klarar jag resten själv.” Men att klara sig själv ska kanske inte alltid vara målet, en upplevelse av inre integritet och autenticitet, kan vara ett mål alla har. Och tänk nu om samtalsterapi och psykoterapi handlar om att erkänna för sig själv att man också har behov av någon, och denna någon kan vara en kvinna, kollegor, vänner, dina barn. Att starta upp ett psykoterapiförlopp handlar om hur svårt det är med alla de relationer vi har omkring oss. Inom oss alla finns ju en så stor längtan efter: kontakt, förståelse, närhet, intimitet – kärlek…

En kris, kan den ha sin grund i:

 • Problem i äktenskapet
 • Otrohet
 • Separation
 • Din situation på arbetet
 • Barn

Men också:

 • Ångest
 • Vrede
 • Otillräcklighet med t.ex. jobb
 • Sexuella problem

Jag har både män och kvinnor i terapi, men i mitt arbete med män som klienter blir jag ofta uppmärksam på hur just mansrollen tycks stå i vägen för oss män när vi tar kontakt och ber om hjälp i en personlig kris.  Men mansrollen står inte bara i vägen när vi söker en terapeut, utan också bland vänner och kollegor. Vi män tyr oss hellre till olika undvikande strategier som visar för oss själva och för andra att vi klarar av vår kris, våra problem – ”jag fixar det”.

Kvinnor och känslor

Forskning visar att det är så mycket lättare för en kvinna att söka hjälp och utrycka känslor. Vi har han fått höra det så många gånger, från de kvinnor vi varit tillsammans med, men också samhället som allt mer fokuserar på hur svårt det är för män inom detta område. Och det är inte att ta miste: det finns en ton av förebråelser mot mannen här.

Och om känslor är kvinnans domän, kan vi förstå att vi män inte vill bli smittade av dessa ”flickbasiller”. Vem vet vad det skulle föra hän? Svaghet! Vilken man vill vara svag?

Ensamvarg

Om jag tillåter mig att överdriva lite, så ses mannen många gånger som en ensamvarg som, när han får personliga problem och kriser, sluter sig inom sig själv och försvinner in i ett eget mörker. Till fara för sig själv och andra. Men handen på hjärtan är det inte så att detta är en bild en man kan identifierar sig med? Att söka hjälp för en man är tecken på svaghet. Och svaghet är detsamma som hjälplöshet. Och vad kan vara värre för en man än detta? Att be om hjälp ur ett hjälplöst tillstånd? Omöjligt! Skamfullt! Då kan man likaväl ta livet av sig! Hos många män är sådana destruktiva tankar och fantasier en realitet.

Men män har så stor och kanske omedveten längtan efter att få lov att vara svaga, sårbara, få lov att längta efter omsorg. En sådan längtan är otillåten och så full av skam.

Vrede

Men det finns strategier en man kan ta till för att ta sig ur upplevelser av hjälplöshet, sårbarhet eller hopplöshet, det är vrede och aggression eller fantasier om våldsamhet eller ren utagerande vrede.  Vrede, kan ge energi för stunden, men den skrämmer omgivningen, kanske också mannen/en själv* själv. Inte minst är vredesutbrott opraktiskt. Och det är inte lösningsorienterat.  Se mer om vrede her

Men det är svårt att be om hjälp för alla, både för män och kvinnor. Och hur svårt är det inte att vara vuxen och be om hjälp? Det är som om det endast är ett barn som kan denna konst. Som om själva vuxenheten inom oss gör det så problematiskt. Hur skall detta förstås? Lär mer om detta her.

Den vuxna delen – ”jag är en man”

Det du upplever som den vuxna delen hos dig “Jag är en man” är aktiverad tillsammans med andra män, på ditt jobb eller i andra sociala sammanhang, men kanske är det just också i dessa sammanhang som en viss tomhet, ensamhet och skam kan infinna sig, du har en vag känsla av att det är något mer du skulle önska var möjligt att tala om här. Bilden av den ensamma vargen i skogen tycks vara lättare att klamra sig fast vid än att visa gruppen av manliga relationer att det faktiskt finns något viktigt du vill tala om just nu. Din kris, med tillkortakommande, känslan av otillräcklighet, upplevelsen av att inte slå till.

Men gruppen av män har så svårt för just detta, så de gör allt för att hålla sin rädsla inför svaghet ifrån sig. Och män har skam och rädsla över sin djupt hemliga, djupt otillåtna längtan efter att få lov att visa sina känslor, sin sårbarhet, behovet av ömhet. Parallellt med en sådan längtan infinner sig frågor som:

 • ”Är jag egentligen bög?”
 • ”Är jag feminin.”
 • ”Håller min kuk måttet?”
 • ”Är jag svag?”

Men behov att vara svag, behov av ömhet – har vil alla, man som kvinna.

Se också: Män och pojkar och Vad är det som händer dig just nu?

Aktivering av det lösningsorienterade hos mannen

Min erfarenhet av män i terapi är att om du lyckas komma över ditt inledande motstånd och skammen du kanske har kring nederlaget av att överhuvudtaget uppsöka och gå hos en psykolog eller psykoterapeut – så finns det en lösning, en ny möjlighet och en ny väg ut till förändring. En förändring som också kommer att få konsekvenser för alla de nära relationer du har. (Kvinnor, hustru, kollegor etc). Du kommer att kunna förhålla dig till dessa på ett nytt sätt. Mera kraftfullt, livfullt och med ett större register av olika känslor

Dessa förändringar och nya lösningar kan vara:

 • ett större register av känslor blir nu mer tillgängligt.
 • ett ökat intressant att finna ord för sådana känslor
 • att uppleva att detta nyväckta område inom dig inte bara är förbehållet kvinnor, men också män som är intresserad av kvinnor. 
 • att denna process förändrar något i vardagen – här och nu
 • att denna process förändrar något i mäns nära relationer – också arbetsrelationer
 • lättare att fatta välunderbyggda beslut
 • att bli mer rustad att möta kriser
 • en upplevelse av en ny styrka, som också stärker din roll som man, din självupplevelse som man
 • att få en större upplevelse av din sexualitet.
 • att kunna ge uttryck för upplevelse av otillräcklighet. Och förstå att detta är en styrka och inte en svaghet.

Detta är ett arbete du gör tillsammans med din manlige terapeut, ett arbete som görs utifrån en stor uppmärksamhet efter dina behov och var du är – här och nu.